Wij streven ernaar energieneutraal zo optimaal mogelijke omstandigheden te creëren voor de groei van de roos. Op onze kwekerij maken wij gebruik van foliekassen met een vaste ventilatie en ingenieuze irrigatie. Waar mogelijk zetten we biologische bestrijders in om ziekten en plagen te controleren.

Speciale foliekassen

Wij kweken onze rozen in foliekassen, vergelijkbaar met de kassen zoals we die in Nederland kennen. In plaats van glas gebruiken wij bij onze kassen polyethyleenfolie. Vanwege de minder zware klimaatextremen in Ethiopië is het zwaardere Nederlandse systeem overbodig.

Slimme ventilatie

Onze kassen beschikken over een vaste ventilatieopening. Daarnaast zijn de zijgevels uitgerust met een slim sluitingsmechanisme waarmee we de luchtvochtigheid in de kassen regelen. Bij een hoge luchtvochtigheid en weinig wind zetten we de gevels open om zo de kassen te ventileren en meer frisse lucht in de kassen te krijgen.

Levitra

Levitra online www.ltpharma.com/levitra/ är kontraindicerat hos patienter som förlorat synen i ett öga på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), oavsett om denna händelse var relaterad till tidigare exponering för en fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5) (se varningar och försiktighetsmått).

Ingenieus irrigatie systeem

We pompen ons bronwater van een diepte tot 200 meter omhoog. Aan dit zeer zuivere water voegen we alle voedingsstoffen toe die onze planten nodig hebben. Door het gebruik van bronwater is deze oplossing direct klaar voor irrigatie en hoeft er geen zuivering plaats te vinden. Ons druppelsysteem zorgt er vervolgens voor dat onze planten de juiste hoeveelheid water krijgen toegediend. Door dit systeem verspillen wij geen water en voedingsstoffen. We beoordelen iedere dag hoeveel water onze planten nodig hebben.

Effectieve bestrijding van ziektes

Net als bij mensen geldt bij onze rozen: voorkomen is beter dan genezen. Een optimale omgeving voor de roos houdt de kans op schimmelinfecties laag.

Meeldauw, een dunne, oppervlakkige schimmelaantasting krijgt zo minder kans om zich te ontwikkelen, hierdoor reduceren we het gebruik van chemicaliën. De relatief lage temperaturen in de kassen zorgen voor een langzame ontwikkeling van insecten, waardoor deze eenvoudiger controleerbaar zijn. Bij het kweken van onze rozen streven wij ernaar mens en milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom gebruiken wij bestrijdingsmiddelen die minimale schade aanrichten. We steken veel energie in het vinden van de juiste natuurlijke bestrijders, om zo het gebruik van chemicaliën te verminderen. Het verbruik van kunstmest en chemicaliën binnen onze kwekerij wordt constant gemonitord door de certificeringorganisaties. De hoge scores die Linssen Roses krijgt laten zien dat we hier uiterst goed in slagen.

Hernieuwbare energie

Wij maken gebruik van hernieuwbare energie, ofwel energie uit niet-fossiele bronnen. Onze stroom komt van waterkracht, deze bron is onuitputtelijk en er komen geen schadelijke stoffen vrij.