Rząd Etiopii we współpracy ze stowarzyszeniem EHPEA (Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association) co roku kontroluje, czy przedsiębiorstwa eksportujące produkty rolnicze wystarczająco dbają o pracowników i środowisko naturalne. Do oceny wykorzystywany jest specjalny kodeks praktyk. Firma Linssen Roses spełnia z nawiązką warunki uzyskania tej certyfikacji.