Wij streven ernaar om zo optimaal mogelijke omstandigheden te creëren voor de groei van de roos. Op onze kwekerij maken wij gebruik van speciale foliekassen, slimme ventilatie, ingenieuze irrigatie, effectieve bestrijding van ziektes en hernieuwbare energie.

Speciale foliekassen
Wij kweken onze rozen in foliekassen. Deze zijn vergelijkbaar met de kassen zoals we deze in Nederland kennen. Alleen zijn de stalen frames bedekt met polyethyleenfolie in plaats van glas. Doordat Ethiopië minder zware klimaatextremen kent, is het zwaardere Nederlandse systeem overbodig.

Slimme ventilatie
Onze kassen beschikken over een vaste ventilatieopening. Daarnaast zijn de zijgevels uitgerust met een slim sluitingsmechanisme waarmee we de luchtvochtigheid in de kassen regelen. Bij een hoge luchtvochtigheid en weinig wind zetten we de gevels open om zo de kassen te ventileren en meer frisse lucht in de kassen te krijgen.

Ingenieus irrigatie systeem
We pompen ons bronwater van een diepte van 50 meter onder de grond omhoog. Aan dit zeer zuivere water voegen we alle voedingsstoffen toe die de plant nodig heeft. Moderne Nederlandse irrigatie-units mixen deze voedingsoplossing. Door het gebruik van bronwater is deze oplossing direct klaar voor irrigatie en hoeft er geen zuivering plaats te vinden. Ons druppelsysteem zorgt er vervolgens voor dat onze planten de juiste hoeveelheid water krijgen toegediend. Door dit systeem verspillen wij geen water en voedingsstoffen. We beoordelen iedere dag hoeveel water onze planten nodig hebben.

Effectieve bestrijding van ziektes
Bij rozen geldt hetzelfde als bij mensen: voorkomen is beter dan genezen. De condities waarin de planten groeien, moeten optimaal zijn, om zo de kans op schimmelinfecties laag te houden. Valse en echte meeldauw krijgen zo minder kans om zich te ontwikkelen, waardoor er minder bespuiting met chemicaliën nodig is. Doordat de kwekerij een heet klimaat heeft neemt de ziektedruk ook af. De lage temperaturen zorgen voor een langzame ontwikkeling van de insecten, waardoor deze eenvoudiger controleerbaar zijn. Bij het kweken van onze rozen willen wij mens en milieu zo min mogelijk belasten. Daarom gebruiken wij bestrijdingsmiddelen die zo min mogelijk schade aanrichten. We steken veel energie in het vinden van de juiste natuurlijke bestrijders, om zo het gebruik van chemicaliiën te verminderen. Ons kunstmest en chemicalien verbruik wordt constant gemonitord door de certificeringorganisaties. Wij streven ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten. De hoge scores die Linssen Roses krijgt laten zien dat we hier uiterst goed in slagen.

Hernieuwbare energie
Wij maken gebruik van hernieuwbare energie: dat wil zeggen dat al onze stroom van waterkracht afkomt. Deze energiebron is onuitputtelijk en hierbij komen geen schadelijke stoffen vrij.